EMACORLIFE Life COR Objectius
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Objectius del projecte Life COR:

 • Millorar la comprensió de la societat del trinomi recursos - productes - residus, i la seva conscienciació sobre la necessitat d'un sistema de gestió sostenible que possibiliti la valorització material i energètica dels materials i contribueixi a la mitigació del canvi climàtic.
 • Demostrar que l'acció de la ciutadania és imprescindible per aconseguir els objectius de la Directiva Marc de Residus i del PMGRM. Tothom té un paper a fer.
 • Motivar les ciutadanes i ciutadans perquè modifiquin hàbits i incorporin la correcta gestió domèstica dels residus (separació de les diferents fraccions) en la seva rutina diària, compartida per totes les persones de la unitat familiar.
 • La transferibilitat dels resultats del projecte i de les millors pràctiques perquè altres regions puguin implementar les seves pròpies campanyes adaptades al seu context concret.


Valor europeu afegit del projecte Life COR:

La gestió de residus és un repte per a la Unió Europea, fet que queda confirmat amb l'aprovació de la nova Directiva Marc de Residus d'octubre de 2008 per part del Consell de la UE.

Aquesta Directiva Marc posa en relleu la preocupació actual de la UE per la gestió dels residus i estableix un marc comú nou amb un treball més simple. Els estats membres estan obligats a emprendre plans nacionals per a la gestió dels residus i programes de prevenció, que han d'assumir la jerarquia descendent:

 1. Prevenció
 2. Reutilització
 3. Reciclatge
 4. Valorització

La Comissió Europea establirà el 2014 els objectius vinculants que s'han d'assolir el 2020.

L'objectiu ambiental del projecte és una millor valorització dels residus. Però a més de la coherència i de la contribució als objectius ambientals i de gestió de residus europeus, el Life COR també fomenta la conscienciació i el desenvolupament d'actituds respectuoses amb el medi ambient.

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

 • Residus AMBCOR
 • Residus AMBCOR
 • Campanya Objectiu Residus
 • Picasa: AMB COR
 • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR