EMACORLIFE Life COR Antecedents
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona al llarg del 2011, (Dades Ambientals 2011), s’han generat 1.507.496 tones de residus municipals, o dit d’una altra manera, una mitjana d’1,29 Kg per habitant i dia.

Tot i la tendència descendent dels darrers anys, la majoria de la ciutadania no és encara conscient del volum de residus que genera i, generalment, un cop dipositats en els diferents contenidors, desconeix la seva destinació i posterior tractament, així com el seu cost.

Estudi previ

Aquesta va ser la conclusió extreta del treball previ a l'execució del projecte Life COR. L'octubre de 2008, l'Entitat del Medi Ambient (AMB en l'actualitat) va encarregar un estudi per a conèixer millor els valors, actituds i hàbits del públic objectiu en relació als residus i la seva gestió domèstica, així com els seus factors condicionants, a l'Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB):Condicionants de la gestió dels residus domèstics a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Actituds i posicionament davant la separació i la recollida selectiva”.

En els grups de discussió creats per redactar l'estudi va quedar palès que quan es pregunta pels principals problemes ambientals, les ciutadanes i ciutadans no esmenten els residus. I quan ho fan, acostumen a associar-los a problemes de civisme o de neteja viària.

Aquest desconeixement i la persistent circulació de rumors i llegendes urbanes sobre la inutilitat de separar les diferents fraccions de residus a casa perquè després van a parar tots al mateix lloc, o bé, per què elimina llocs de treball, afecten la credibilitat del sistema i són un factor limitant per a l'increment de les recollides selectives.

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

  • Residus AMBCOR
  • Residus AMBCOR
  • Campanya Objectiu Residus
  • Picasa: AMB COR
  • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR