EMACORLIFE Life COR Ambientalització
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

L'AMB entén el control de la petjada de carboni en sentit ampli. És a dir, no només les polítiques de mitigació i control d'emissions de gasos d'efecte hivernacle sinó també l'empremta de carboni associada al cicle de vida d'un producte/servei i generada pel consum de recursos.

L'Entitat del Medi Ambient (AMB en l'actualitat) va aprovar el gener de 2008 el seu "Pla de Sostenibilitat 2008-2012" amb un conjunt de 23 mesures dirigides a reduir la contribució al canvi global de la nostra organització. Per reforçar el pla, i amb l'objectiu de reforçar la col·laboració amb les empreses que presten serveis en nom de l'AMB, durant el 2011 s'ha aprovat l'Estratègia de Gestió del Carboni 2011-2015.

A més, en coherència amb el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, l'AMB s'ha compromès especialment amb el subprograma 1.5 "Reducció d'emissions per a la prevenció i el tractament dels residus" mitjançant l'aposta en el nou PMGRM 2009-2016 per la prevenció de la generació de residus i mitjançant la potenciació dels tractaments mecànic - biològics.

El projecte LIFE COR és un projecte que s'ha concebut amb criteris ambientals, per exemple, fent èmfasi en les accions de difusió digitals que redueixen el consum de materials. Es segueixen també les directrius del Pla de Sostenibilitat de l'Estratègia de Gestió del Carboni. Així per exemple:

  • Es tenen en compte criteris ambientals en el programa de visites a plantes metropolitanes de tractament de residus (compensació emissions del transport, edició de materials en suport digital).
  • Les jornades i esdeveniments incorporen criteris ambientals, ja sigui en el càtering (socialment responsable, promoció de productes locals), els materials lliurats als participants (reciclats o reutilitzats).
  • Càlcul i compensació d'emissions dels viatges realitzats en diferents modes de transport mitjançant la plataforma Emission neutral.

Els documents relacionats amb l'ambientalització del Projecte Life COR es troben a l'apartat Publicacions del web.

 

 

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

  • Residus AMBCOR
  • Residus AMBCOR
  • Campanya Objectiu Residus
  • Picasa: AMB COR
  • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR