EMACORLIFE Nota legal
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

La plana web d'EMACORFILE és propietat de:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
CIF: P0800258F
Carrer 62, núms. 16-18 edifici A -Zona Franca
08040 Barcelona

L'accés al lloc web emacorlife i a la informació relativa a qualsevol dels productes i dels serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s'ofereixen des del lloc web emacorlife.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l'última actualització.
L'AMB es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. L'AMB es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del lloc web emacorlife quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l'accés d'una manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

L'AMB compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l'activitat pública.

L'AMB ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar-ne, tant com es pugui i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.
Quan es demani de complimentar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà l'usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i de l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran i se cediran amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, tan aviat com els sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a l'AMB o bé enviant un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web emacorlife, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que s'hi contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, són propietat de l'AMB, d'algun organisme o societat vinculada a l'Entitat o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'AMB.

L'AMB no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del lloc web emacorlife.

Usos prohibits i permesos


Només està autoritzat l'ús personal i no comercial. Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres referides abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars del lloc web. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.
Això no obstant, a compte i risc de l'usuari, aquest podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'AMB. En especial, no està permesa la modificació de la pàgina web ni dels seus continguts, els quals no podran alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de l'AMB.

L' AMB no s'obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin o de l'ús que aquests facin de les informacions i continguts recollits a la pàgina web. L' AMB es reserva el dret d'eliminar qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

Responsabilitats


L'AMB no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i de la informació que contenen les pàgines del lloc web emacorlife, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

L'AMB no és responsable de la informació i dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web emacorlife mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web emacorlife o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de l'AMB, tret que aquesta ho autoritzi.

L'AMB i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis ofertats o prestats a través del lloc web emacorlife per terceres persones o entitats, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del lloc web emacorlife.

Ni l'AMB ni els proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'AMB; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de l'AMB; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

  • Residus AMBCOR
  • Residus AMBCOR
  • Campanya Objectiu Residus
  • Picasa: AMB COR
  • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR