EMACORLIFE Altres accions Visites, tallers i xerrades
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Agrupades com a Programa Metropolità d’Educació Ambiental “Compartim un futur”, les visites, tallers i xerrades són activitats educatives adreçades al conjunt de la població. Per això es disposa d’una oferta d’activitats adaptades tant als diferents nivells de l’àmbit de l’educació formal, com a grups i col·lectius d’adults.

En tota la durada del projecte han participat de les activitats 1.388 grups, amb un total de prop de 27.000 persones ateses en visites, tallers i xerrades, abastant des de públic infantil fins a grups d’adults.

A destacar el grau de satisfacció dels assistents a aquestes activitats, que en un percentatge molt elevat de casos, tant en el cas de visites com de xerrades i tallers, puntuen entre 8 i 10 el grau d’assoliment dels objectius de l’activitat.

A l’apartat Publicacions podeu consultar els materials educatius relacionats amb aquestes activitats. En aquest web podeu accedir al programa actual de visites, tallers i xerrades.

 

VISITES GUIADES A INSTAL·LACIONS METROPOLITANES DE TRACTAMENT DE RESIDUS

Les visites són activitats educatives en les que es tracta la problemàtica dels residus centrant-se en el coneixement d’una instal·lació de tractament. No es tracta només de conèixer el funcionament de la planta, sinó de reflexionar sobre el cicle de vida dels materials i la importància de les bones pràctiques per part de ciutadans i ciutadanes.

Les visites consten d’una introducció, la visualització d’un video explicatiu, l’itinerari guiat per les instal·lacions i una activitat final de cloenda. Tenen una durada d’entre una i tres hores i compten amb material educatiu de reforç a la tasca dels educadors, que podeu consultar a l’apartat Publicacions.

Les plantes que es poden visitar són:

Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs
Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs
Ecoparc de Barcelona
Ecoparc de Montcada i Reixac
Ecoparc de Sant Adrià de Besòs
Ecoparc 4 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Deixalleries Municipals
Planta de triatge de Molins de Rei
Planta de selecció d’envasos de Gavà Viladecans
Planta de Compostatge de Torrelles de Llobregat
Planta de Compostatge de Sant Cugat del Vallès
Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà Viladecans
Dipòsit Clausurat de la Vall d’en Joan

 

XERRADES, TALLERS I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

Les xerrades i tallers permeten apropar la problemàtica dels residus a la població de forma independent de les visites a plantes. S’ofereixen activitats més aviat teòriques (xerrades) i d’altres més pràctiques i dinàmiques per a diferents públics i entorns així com amb diferents enfocaments.

Xerrades i tallers a l’aula, destinades a públic des de cicle inicial de primària fins a Batxillerat:

 • Xerrada “Coneix millor els residus” sobre la problemàtica dels residus domèstics, el cicle de materials i la prevenció de residus.
 • Xerrada “Consum responsable” per reflexionar sobre la pràctica del consum i els impactes ambientals derivats amb exemples a diferents àmbits de la vida quotidiana dels alumnes.
 • Taller “Consum responsable” similar a l’anterior, amb una dinàmica més senzilla adaptada al públic infantil.
 • Taller “Què pots fer tu? Prevenció i recollida selectiva” en el que la simulació d’una festa d’aniversari permet reflexionar sobre el consum de productes i les alternatives més respectuoses amb el medi ambient.

Tallers dinàmics per a actes populars (festes, mercats d’intercanvi, etc.):

 • Taller “Consum responsable” adreçat a públic familiar, en forma de joc de taula.

Xerrades temàtiques per a públic adult, amb propostes pràctiques relacionades amb diferents aspectes relacionats amb residus:

 • La generació de residus en una organització: prevenció i selecció.
 • Consum responsable, compres i contractació en una organització.
 • La gestió de residus: cicle de vida dels residus.
 • El tractament de residus: tipus i instal·lacions.
 • De les restes de menjar i jardineria en podem fer adob.
 • Consum responsable.

A l’apartat publicacions podeu consultar els materials educatius que es fan servir a les activitats educatives.

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

 • Residus AMBCOR
 • Residus AMBCOR
 • Campanya Objectiu Residus
 • Picasa: AMB COR
 • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR