EMACORLIFE Altres accions Presentacions del projecte
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

El projecte Life COR compta també amb un pla de comunicació i disseminació per tal de donar a conèixer els objectius, les activitats i el progrés del projecte.

Participació en seminaris i conferències:

  1. VI Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Dunkerque.
  2. Vuité Seminari de Comunicació Pública de l’Associació de Comunicació Pública.
  3. 2n Congrés de Comunicació Ambiental Organitzat pel Centre per la Sostenibilitat Territorial, i que es va centrar en les noves tecnologies.

 

Reunions amb Ajuntaments i altres actors

S’han mantingut un total de quatre reunions monogràfiques amb tècnics dels ajuntaments metropolitans, tant de les àrees de comunicació com de joventut o medi ambient, a més de trobades específiques per coordinar accions concretes.

Al marge d’aquestes trobades, s’han mantingut trobades amb altres agents i actors implicats en el projecte (Confavc, universitats, empreses concessionàries, etc.).

Consell de seguiment del PMGRM

És el principal òrgan de seguiment del Programa Metropolità de Gestió de Residus i compta amb un important ventall de participació ciutadana: entitats veïnals i ambientals, universitats, sindicats, etc... a més dels ajuntaments metropolitans i la Generalitat de Catalunya. S’ha informat de l’avenç del projecte en dues ocasions.

Seminaris ambientals

Organitzats periòdicament per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es dirigeixen als tècnics de medi ambient dels ajuntaments i les empreses concessionàries de gestió de residus. Els seminaris fomenten l'intercanvi d'informació, experiències i estratègies què siguin d'utilitat per als serveis mediambientals municipals.

DATA

TÍTOL DEL SEMINARI I PROGRAMA

TÍTOL PRESENTACIÓ

AUTOR/A

30 d’abril de 2010

Seminari sobre residus: La conducta ciutadana en relació als residus

El projecte Life COR

Anna González, Directora del Projecte

8 d’octubre de 2010

Les dades ambientals metropolitanes 2009

Dades ambientals metropolitanes residus 2009

Joan Miquel Trullols, Director del Servei de Prevenció i Gestió de Residus
EMSHTR

3 de desembre de 2010

Gestió de residus (comunicació, convenis i prevenció)

Campanya de comunicació COR

Anna González, Directora del Projecte

1 d’abril de 2011

Residus

El Projecte LIFE COR

Anna González, Directora del Projecte

17 de juny de 2011

Cicle de l’Aigua i Residus

Un exemple senzill: compensació d'emissions dels seminaris de l'AMB i del Programa LIFE COR

Elena Lacort, Tècnica de Gestió Ambiental EMA-AMB

Dades Ambientals Metropolitanes 2010: Prevenció i Gestió dels Residus

Sofia Bajo, Cap de Servei de planificació i control (EMA-AMB)

28 d’octubre de 2011

Residus

El Projecte Europeu LIFE COR (Campanya Objectiu Residus)

Anna González, Directora del Projecte

27 de gener de 2012

Residus

El Projecte Europeu Life COR (Campanya Objectiu Residus)

Anna González, Directora del Projecte

 

 

Butlleti de l’EMA

El Butlletí de l’EMA és el newsletter digital de l’antiga EMA, actualment AMB. Informa periòdicament de les activitats de l'AMB i tracta qüestions relacionades amb el cicle de l’aigua i el tractament dels residus.

El projecte ha generat 17 notícies:

Butlletí juny 2010

Seminari Ambiental 30/4/10.

Butlletí juliol 2010

Presentació del Projecte Life COR.
Resum de la participació del Projecte Life COR a la 6a Conferència de Ciutats i Pobles Sostenibles (Dunkerque).

Butlletí setembre 2010

Presentació de les Dades Ambientals Metropolitanes 2009

Butlletí octubre 2010

Seminari sobre Dades Ambientals Metropolitanes.
La festa de les 3R a Ripollet.
Adjudicació de la Campanya de Comunicació del projecte Life COR.
Educació Ambiental Life COR.

Butlletí desembre 2010

Ecoparc de Barcelona i Ecoparc de Montcada i Reixac - Material d'educació ambiental.
S'actualitza la informació al web dadesambientals.cat.

Butlletí maig 2011

Arrenca el Moviment R. La jornada “Els residus i la comunicació”.
L’arrencada de la xarxa Comunicor.

Butlletí abril 2012

Presentació avenç dades ambientals 2011.
Jornada - Seminari “Joves Residus i Comunicació”.
El bloc del COR i “On vas, envàs?”

Butlletí juny 2012

Participació al 20è aniversari del LIFE
Convocat el concurs de vídeos del COR

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

  • Residus AMBCOR
  • Residus AMBCOR
  • Campanya Objectiu Residus
  • Picasa: AMB COR
  • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR