EMACORLIFE
SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

Què és el COR?

El projecte Life COR (Campanya Objectiu Residus) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és un projecte finançat per la Comissió Europea mitjançant el Programa Life+, dins el seu eix d'Informació i Comunicació.

El COR és el principal instrument de comunicació del Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009/2016 i per tant comparteix els seus objectius:

 • Disminució de la generació de residus a través de la prevenció i la reutilització.
 • Obtenció del màxim aprofitament material dels recursos continguts en els residus, potenciant els sistemes de recollida selectiva.
 • Valorització de la fracció resta (recuperació material i valorització energètica).

Amb el projecte Life COR, volem ajudar a difondre la nova Directiva Marc de Residus i la seva meta: la Societat Europea del Reciclatge. Però principalment volem motivar a les ciutadanes i ciutadans per a que modifiquin hàbits i incorporin la correcta gestió domèstica dels residus (separació de les diferents fraccions) en la seva rutina diària, compartida per totes les persones que composen la unitat familiar.


Accions principals:

Les principals accions que es porten a terme són:

 • Campanya de comunicació 2.0: El Moviment R
 • Visites a plantes de tractament de residus.
 • Campanya de suport e implicació d'entitats del territori.


Resultats esperats


Augmentar l'índex de recollida separada de les diferents fraccions de residus municipals en 8 punts (al 2007 la recollida selectiva va arribar al 31,36% dels residus generats, per al 2012, en finalitzar el projecte COR, l'objectiu és arribar al 40%);
Augmentar la seva revalorització al 40% (al 2007 la recollida selectiva i les plantes de tractament van permetre que es tractés el 52,20% dels residus generats, al 2012 l'objectiu és tractar el 90% dels residus generats).


Durada i pressupost

El projecte Life COR s'ha desenvolupat al llarg de 36 mesos -de l'1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2012- amb un pressupost d'1.612.428 €, cofinançat al 50% per la Unió Europea.

 

 

 

Seleccionar idioma: ES EN

 • Residus AMBCOR
 • Residus AMBCOR
 • Campanya Objectiu Residus
 • Picasa: AMB COR
 • Slideshare: MovimentR
Informe Layman
Life
Seminari Cloenda Life COR
Dades ambientals metropolitanes
Projecte d'Educació Ambiental
El Bloc del COR